Gói Ngày Hot 

5.000đ/ngày

Soạn: DK AGP3 gửi 999

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN 
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 • Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau mạng Mobifone
Đăng Ký

Đăng Ký KC120 Mobifone - Gói Mobifone 120k

KC90

90.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP KC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút ngoại mạng
Đăng Ký

KC120

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP KC120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

KC150

150.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP KC150 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

TK159

159.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP TK159 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

FM

180.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP FM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

TK219

219.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP TK219 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 9GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 150 phút ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký

Gói Gọi Mobifone - Gói Data Mobifone - Đăng ký KC90 Mobfone - Gói FM Mobi

Gói Cước 3G Mobifone - Gói Data Mobi 1 Tháng - Gói NA90

PLus

5.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

NA70

70.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP NA70 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 10GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

PT70

70.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP PT70 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

NA90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 15GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

PT90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP PT90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

NA120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 20GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

TK135

135.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP TK135 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

PT120

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP PT120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

Đăng Ký NA70  - Đăng Ký Gói 3G Mobifone - Gói cước Mobifone 90k - Gói PT120 Mobi

Gói Cước 4G Mobifone - Gói Youtube Mobifone

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

MXH90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook
Đăng Ký

MXH100

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH100 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký
Best

MFY99

99.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP MFY99 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6.5GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí 200 phút gọi nội mạng và 60 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

MXH120

120.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP MXH120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký

C290

290.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP C290 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 290 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký MXH100 Mobifone - Đăng Ký Gói 4G Mobifone - Gói cước Mobifone 1 Tháng - Gói TK135 Mobi

Gói 3G Ngày Mobifone - Đăng ký 4G Mobifone 1 Ngày - Gói D30 Mobifone

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •   Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
 •   Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

D15

15.000đ/3 ngày

 • Soạn: TOP D15 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

3ED

30.000đ/3 ngày

 • Soạn: TOP 3ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký
Best

D30

30.000đ/7 ngày

 • Soạn: TOP D30 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

7ED

70.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: TOP 7ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

Gói Mobifone Theo Ngày - Gói Mobifone 1 Ngày - Gói 7ED - Gói 3ED Mobifone