Gói Ngày Hot

5.000đ/ngày

Soạn: DK AGP3 gửi 999

 • Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 • Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau mạng Mobifone
Đăng Ký

Gói KC90 Mobifone - Đăng Ký Gói 90k Mobifone

KC90

90.000đ/ 30ngày

 • Soạn: TOP KC90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

KC120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP KC120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 50 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

KC150

150.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP KC150 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 80 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

TK159

159.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP TK159 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 100 phút gọi ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký
Best

FM

180.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP FM gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút gọi ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

TK219

219.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP TK219 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 9GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 150 phút gọi ngoại mạng
 •  Miễn phí data sử dụng Youtube, Facebook
Đăng Ký

Gói Gọi Mobifone - Gói Data Mobifone - Gói FM Mobfone - Gói TK159 Mobifone

Gói NA70 Mobifone - Gói Mobifone 1 Tháng - Gói NA120

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

PT70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP PT70 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

NA70

70.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA70 gửi 9084
 •  Ưu đãi : 10GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

PT90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP PT90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký
Best

NA90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA90 gửi 9084
 •  Ưu đãi : 15GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

NA120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NA120 gửi 9084
 •  Ưu đãi : 20GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

TK135

135.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP TK135 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

Đăng Ký 3G Mobifone - Đăng Ký Gói 3G Mobifone - Gói cước PT90 Mobifone 

Gói 4G Mobifone - Gói 4G Mobifone 80k - Gói MFY99 Mobi

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi  nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

MXH90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH90 gửi 9084
 •   Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook
Đăng Ký

MXH100

100.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH100 gửi 9084
 •   Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký
Best

MFY99

99.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MFY99 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6.5GB data 3G/4G tốc độ cao
 •  Miễn phí 200 phút gọi nội mạng và 60 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký
Best

MXH120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP MXH120 gửi 9084
 •   Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 30 phút gọi ngoại mạng
 •  Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook, TikTok
Đăng Ký

C290

290.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP C290 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •   Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 290 phút gọi ngoại mạng
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Mobifone 150k - Đăng Ký MXH120 Mobifone- Gói TK135

Gói 3G Ngày Mobi - Gói 4G Mobifone 1 Ngày 5k - Gói 3ED

Plus

5.000đ/ngày

 •  Dung lượng 3G/4G tốc độ cao: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày
 •  Miễn phí data đọc tin tức, xem video giải trí trực tuyến
Đăng Ký

D15

15.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP D15 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

3ED

30.000đ/3 ngày

 • Soạn: TOP 3ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký
Best

D30

30.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: TOP D30 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 7GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

7ED

70.000đ/ 7 ngày

 • Soạn: TOP 7ED gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút và 5 phút ngoại mạng mỗi ngày
Đăng Ký

Gói Mobifone Theo Ngày- Gói Mobifone 1 Ngày 10k - Gói 7ED Mobfone - Gói D30 Mobifone