Gói PLUS

Phí đăng ký: SMS miễn phí - 3.000đ/ngày

Soạn: XNN3 gửi 1595

 • Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 • Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 • Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao sau 3 ngày
 • Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao trả trước và trả sau mạng Mobifone
Đăng Ký

Gói C120 Mobifone - Gói Mobifone 1 Tháng - Gói C90N Mobi

Gói Plus

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao sau 3 ngày
Đăng Ký

21G

59.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP 21G gửi 9084
 •  Ưu đãi : 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Hết 2GB/Ngày Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký

G80

80.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP G80 gửi 9084
 •  Ưu đãi : 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Hết 2GB/Ngày Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký
Best

C90N

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP C90N gửi 9084
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí gọi nội mạng 1000 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký
Best

C120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP C120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút ngoại mạng
Đăng Ký

6C120

720.000đ/ 7 tháng

 • Soạn: TOP 6C120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 6GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
Đăng Ký

Đăng Ký 3G Mobifone - Đăng Ký Gói 3G Mobifone - Gói cước G80 Mobifone 

Gói Cước 4G Mobifone - Gói 4G Mobifone Theo Tháng - Gói HD120 Mobi

GÓI PLUS

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao sau 3 ngày
Đăng Ký

HD90

90.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP HD90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 8GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký
Best

HD120

120.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP HD120 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 10GB data 3G/4G tốc độ cao
Đăng Ký

6HD90

450.000đ/ 7 tháng

 • Soạn: TOP 6HD90 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 9GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi tháng
Đăng Ký

12HD90N

900.000đ/ 1 năm

 • Soạn: TOP 12HD90N gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

Đăng Ký 4G Mobifone 120k - Đăng Ký HD120 Mobifone- Gói cước Mobifone 1 Tháng

Gói 3G Ngày Mobifone - Đăng ký 4G Mobifone 1 Ngày - Gói D10 Mobi

Gói PLUS

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao sau 3 ngày
Đăng Ký

D10

10.000đ/ ngày

 • Soạn: TOP D10 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1.5GB data 3G/4G tốc độ cao 
Đăng Ký
Best

D30

30.000đ/7 ngày

 • Soạn: TOP D30 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

D15

15.000đ/ 3 ngày

 • Soạn: TOP D15 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 1GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
Đăng Ký

Gói Mobifone Theo Ngày- Gói Mobifone 1 Ngày 3k - Gói Cước Mobfone 1 Ngày - Gói D30 Mobifone

Đăng Ký Gói ED60 Mobifone - Đăng Ký Gói 24G Mobifone 

Gói PLUS

3.000đ/ ngày

 •  Dung lượng 3G/4G: KHÔNG GIỚI HẠN
 •  Miễn phí cước đăng ký ngày đầu tiên
 •  Tặng thêm 1GB data 3G/4G tốc độ cao sau 3 ngày
Đăng Ký

AG60

60.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP AG60 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Hết 2GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký

ED60

60.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP ED60 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 • Hết 2GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký
Best

NCT79

79.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP NCT79 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 2GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Hết 2GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
 •  Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui và Free Không Giới Hạn data truy cập
Đăng Ký
Best

24G

99.000đ/30 ngày

 • Soạn: TOP 24G gửi 9084
 •  Ưu đãi: 3GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Hết 3GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
Đăng Ký

NCT99

99.000đ/ 30 ngày

 • Soạn: TOP NCT99 gửi 9084
 •  Ưu đãi: 4GB data 3G/4G tốc độ cao mỗi ngày
 •  Hết 4GB Free Không Giới Hạn Data tốc độ thấp
 •  Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui và Free Không Giới Hạn data truy cập
Đăng Ký

Gói Gọi Mobifone - Gói Data Mobifone - Các Gói Cước Mobfone - Gói NCT79 Mobifone